NL Foto: • 10 megapixels • 4 Power Low Glow LED's • Kleinste mobiele gamecamera (7,9 x 5,6 x 11,2 cm) • Triggersnelheid van 0,5 sec. • IR-flitsbereik tot 24 m • Meervoudige belichting met maximaal 2 beelden per opname Mobiel : • Gratis datatarief met 100 afbeeldingen * • Snelle LTE-beeldoverdracht • Inclusief simkaart en compatibel met de meeste Europese landen (camera kan alleen worden gebruikt met de meegeleverde simkaart (SIM-LOCK)!) • Camera volledig configureerbaar via de GRATIS APP geheugen / voeding: • Vereist een MicroSD-geheugenkaart tot 32 GB (niet inbegrepen)• Vereist 8 AA-batterijen (niet meegeleverd) • 12V-stroomaansluiting Extra: • Detectiebereik tot 24 m • Configuratie van 7 dagen sequentie via de app • Kan worden gebruikt met de SPYPOINT lithiumbatterij LIT-10 (niet meegeleverd )

 

EN Photo: • 10 megapixels • 4 Power Low Glow LEDs • Smallest mobile game camera (7.9 x 5.6 x 11.2 cm) • Trigger speed of 0.5 sec. • IR flash range up to 24 m • Multiple exposure with up to 2 images per capture Mobile: • Free data tariff with 100 images * • Fast LTE image transfer • SIM card included and compatible with most European countries (camera can only be used with the SIM card included (SIM-LOCK)!) • Camera fully configurable via the FREE APP memory / power: • Requires a MicroSD memory card up to 32GB (not included)• Requires 8 AA batteries (not included in delivery) • 12V power connection Additional: • Detection range up to 24 m • 7-day sequence configuration via the app • Can be operated with the SPYPOINT lithium battery LIT-10 (not included in delivery) 

 

FR Photo: • 10 mégapixels • 4 LED à faible luminosité • La plus petite caméra de jeu mobile (7,9 x 5,6 x 11,2 cm) • Vitesse de déclenchement de 0,5 s. • Portée du flash IR jusqu'à 24 m • Exposition multiple avec jusqu'à 2 images par capture Mobile : • Tarif de données gratuit avec 100 images * • Transfert d'image LTE rapide • Carte SIM incluse et compatible avec la plupart des pays européens (l'appareil photo ne peut être utilisé qu'avec la carte SIM incluse (SIM-LOCK)!) • Appareil photo entièrement configurable via l'application GRATUITE mémoire / alimentation: • Nécessite une carte mémoire MicroSD jusqu'à 32 Go (non incluse)• Nécessite 8 piles AA (non incluses dans la livraison) • Connexion d'alimentation 12V Supplémentaire: • Portée de détection jusqu'à 24 m • Configuration séquentielle de 7 jours via l'application • Peut être utilisée avec la batterie au lithium SPYPOINT LIT-10 (non incluse dans la livraison )

 

DE Foto:• 10 Megapixel• 4 Power Low Glow LEDs• Kleinste Mobilfunk-Wildkamera (7,9 x 5,6 x 11,2 cm)• Auslösegeschwindigkeit von 0,5 Sek.• IR-Blitzreichweite bis zu 24 m• Mehrfachaufnahme mit bis zu 2 Bildern pro ErfassungMobile:• Kostenloser Datentarif mit 100 Bildern*• Schnelle LTE Bildübertragung• SIM-Karte enthalten und kompatibel mit den meisten Europäischen Ländern(Kamera kann nur mit der enthaltenen SIM-Karte verwendet werden (SIM-LOCK)!)• Kamera vollständig konfigurierbar über die KOSTENLOSE APPSpeicher/Power:• Benötigt eine MicroSD Speicherkarte bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang enhalten)• Benötigt 8 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)• 12V StromanschlussWeiteres:• Erfassungsreichweite bis zu 24 m• 7 Tage-Ablauf-Konfiguration über die App• Kann mit dem SPYPOINT Lithium-Akku LIT-10 betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

SPYPOINT LINK-MICRO-LTE

€ 229,90Prijs
incl.BTW